Fundusze Europejskie: Program regionalny
Województwo Świętokrzyskie
Europejskie Fundusze Społeczne
"Integracja - Edukacja - Sukces"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.

Numer i nazwa Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Cel projektu

 

 

Celem projektu jest podniesienie jakości usług społecznych, świadczonych wyłącznie w społeczności lokalnej gminy Chmielnik i Zagnańsk skierowany do 30 ( 14K/16M ) dzieci w wieku 7 – 17 lat, w tym 3 (0K/3M ) niepełnosprawne oraz ich rodziców tj. 30 ( 14K/16M) osób w wieku 18 – 60 lat w tym (0k/1M)niepełnosprawna, w ramach działalności placówek wsparcia dziennego do 31.08.2018 roku.